products

产品中心

  • 产品名称: 12-36-12+2MgO+TE
  • 英文名称:
  • 规格: 4kg*4壶/箱
  • 作用: 生根提苗、促根壮苗、美果护果、膨果亮色 、提质增产、营养抑病、提升等级
  • 浏览次数:

大量营养元素总含量.................60%       
氮【铵态氮NH4-N(6.78%)+硝态氮NO3-N(3.52%)+酰胺态氮urea-N(1.7%)】.........12%      
磷(P2O5).................36%       钾(K2O).................12%
中量营养元素总含量................1%        镁(MgO)................1%

微量营养元素总含量............0.386%       硼............0.1%              锌(鳌合态EDTA) ............0.1%           
铁(鳌合态EDTA)............0.08%         铜(鳌合态EDTA)............0.05%            
锰(鳌合态EDTA)............0.05%         钼............0.006%           
产品功能
1、精选高纯度原料精制而成,完全水溶,绝不添加任何植物生长激素和有害添加物;
2、添加高效助剂,兼容性好,确保养分长效平稳释放,吸收好、运输快、利用率高;
3、促进根系生长,促进花芽分化,保花保果,提高坐果率,防落果;
4、针对缺磷引起的植物矮小,生长停滞,落花落果,成熟延迟等症状;
5、独特的含镁配方,确保作物对镁元素的基本需求;
6、特殊的配方设计,确保产品在低温和光线不好的条件下表现卓越。
施用方法
冲施:每亩每次使用本品3-6公斤,随水冲施,10-15天一次。
滴灌:每亩使用3-5公斤,7-10天一次。
叶面喷施:水稀释倍数800-1200。
注意事项
1、存放于阴凉干燥处,远离食品和儿童。
2、本品可与大多数农药混合使用,避免与强碱性农药混合。
3、推荐使用方法仅基于一般经验,可以随当地的气候和土壤条件以及作物的类型适当变化。